In cooperation with Dutch TSO TenneT, Energinet installs an electrical connection between Denmark and the Netherlands. The interconnector is named COBRAcable.
Start
End
13.9.2016
13.9.2016

Project

Andele udbudt

1Her angives, hvor mange andele, der udbydes under køberetsordningen. Angivelsen”n/a” betyder, at oplysningen ikke er tilgængelig, enten fordi Energinet.dk, De Fire Vindmølleordninger, endnu ikke har fået oplysningen fra opstiller, eller fordi projektet er undtaget fra køberetsordningen.