Go to main content
A new 400 kV overhead line will replace a 220 kV overhead line from the transformer substation Kassø, located west of Aabenraa, to the Danish-German border by Frøslev. From this point on, the interconnection continues through Hadewitt by Flensburg and all the way to the area surrounding Hamburg. The interconnection increases the electricity trading capacity between Denmark and Germany.

Project

Expected operational date
12.2020

Andele udbudt

Et anlægsprojekt kan have følgende projektstatus:

  • Muligt
  • Anlægsprojekt, som er en del af den langsigtede planlægning af el- eller gasnettet, men som endnu ikke er besluttet i Energinet.
  • Planlagt
  • Anlægsprojekt, som er besluttet i Energinet, men som endnu ikke er investeringsgodkendt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.
  • Godkendt
  • Anlægsprojekt, som har fået alle relevante investeringsgodkendelser, og som realiseres, når der er indhentet miljø- og plantilladelser.
  • I drift:
  • Anlægsprojekt, som er taget i brug inden for det seneste år.