Go to main content
Viking Link is a planned 760 km long electricity interconnector between Denmark and Great Britain. The interconnector would enable more effective use of renewable energy, access to sustainable electricity generation, and improved security of electricity supplies.
Start
End
1.12.2015
31.12.2023
BUSINESS CASE
A business case is the analysis that describes the background for Energinet’s investment decision. You can here read the public Danish version, which means that certain commercial information is not made public.

Business Case - Vestkystforbindelsen og Viking

Project

Expected operational date
12.2023

Andele udbudt

Et anlægsprojekt kan have følgende projektstatus:

  • Muligt
  • Anlægsprojekt, som er en del af den langsigtede planlægning af el- eller gasnettet, men som endnu ikke er besluttet i Energinet.
  • Planlagt
  • Anlægsprojekt, som er besluttet i Energinet, men som endnu ikke er investeringsgodkendt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.
  • Godkendt
  • Anlægsprojekt, som har fået alle relevante investeringsgodkendelser, og som realiseres, når der er indhentet miljø- og plantilladelser.
  • I drift:
  • Anlægsprojekt, som er taget i brug inden for det seneste år.