Go to main content
Together with the German TSO TenneT, Energinet expands the trading capacity between Denmark and Germany by connecting the German and the Danish part of the West Coast Line. On the Danish side, Energinet builds a new double circuit 400 kV overhead line from the substation Endrup to the Danish-German border.

Project

Andele udbudt

Et anlægsprojekt kan have følgende projektstatus:

  • Muligt
  • Anlægsprojekt, som er en del af den langsigtede planlægning af el- eller gasnettet, men som endnu ikke er besluttet i Energinet.
  • Planlagt
  • Anlægsprojekt, som er besluttet i Energinet, men som endnu ikke er investeringsgodkendt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.
  • Godkendt
  • Anlægsprojekt, som har fået alle relevante investeringsgodkendelser, og som realiseres, når der er indhentet miljø- og plantilladelser.
  • I drift:
  • Anlægsprojekt, som er taget i brug inden for det seneste år.
Learn more

More details about the interconnector part of the project

More details about the German part of the project