How to send bids and plans

Portals and platforms

Energinet collaborates with the European Union and the Nordic countries, and some ancillary service bids are sent in through portals which are operated by other TSOs. 

As a part of this collaboration, it has been agreed that ECP will be the common platform for future communication and all ancillary service bids will, eventually, be moved to this communication platform.

 

Overview of ancillary service bids

Systemydelse Portal(er) til budindsendelse Kommunikations-platform  Implementerings-guide

FFR

Selvbetjeningsportal & BR-service (Energinet) Manuel, EDIFACT & SOAP -

FCR

Regelleistung  (TenneT) - -

FCR-D

Selvbetjeningsportal & BR-service (Energinet) Manuel, EDIFACT & SOAP -

FCR-N

Selvbetjeningsportal & BR-service (Energinet) Manuel, EDIFACT & SOAP -

aFRR
Capacity bids DK1

E-mail to Enrginet Manual -

aFRR
Capacity bids DK2

Fifty Nordic MMS (Nordisk)

ECP NBM implementeringsguide

mFRR
Capacity bids

Fifty Nordic MMS (Nordisk) ECP NBM implementeringsguide

mFRR
Energy activation bids

Electricity Market Service (Energinet) ECP mFRR EAM implementeringsguide

mFRR
monthly bids

E-mail to Energinet Manual -

 

Planned changes

There are currently no planned changes

Hvad er en handelsplan?

En handelsplan er summen af en aktørs handelsplaner, og de(n) skal omfatte alle anlæg, som den balanceansvarlige aktør er ansvarlig for.

 

Handelsplaner sammenstykkes af den balanceafregningsansvarlige og udarbejdes for ét døgn ad gangen som grundlag for balanceafregningen. Læs mere handelsplaner i eSetts håndbog og i forskrift C3.

Hvad er en køreplan?

Køreplanen skal oplyse Energinet om forventet drift af anlæg. Køreplanen indeholder effektplaner og nedlukningsplaner, som til enhver tid skal afspejle den balanceansvarliges forventede drift.

 

Køreplaner kan også indsendes som sumplaner, og dette afhænger anlæggenes størrelse.

 

Læs mere om køreplaner og kravene for indhold i forskrift C3.

Hvad er kapacitetsprognoser og kapacitetsplaner

Kapacitetsplaner og -prognoser indbefatter:

  • 4-ugersprognoseplaner
  • Døgnprognoser og produktionsplaner for reserveforpligtelser

Balanceansvarlige med produktion skal for alle el-producerende anlæg > 25 MW indsende planer for, hvilke anlæg der kan forventes at være i driftsklar stand i en kommende 4-ugers periode og for anlæg <25 MW indsendes en samlet sum. Du kan læse mere om kravene i forskrift C3.