REGLER FOR TRANSMISSIONSRETTIGHEDER

Transmissionsrettigheder er rettighederne til at sikre sig reservationer til handel med strøm over grænsen - med andre ord at der er 'plads i kablerne' til den strøm, man handler med.

Det er kun registrerede balanceansvarlige markedsaktører, som kan byde på rettighederne, der bliver udbudt som fysiske transmissionsrettigheder (PTR) på auktionshuset JAO (Joint Allocation Office S.A.).

Rettighederne bliver i dag udbudt på 3 danske forbindelser:

• Østdanmark-Tyskland-forbindelsen (Kontek)
• Vestdanmark-Tyskland-forbindelsen 
• Storebæltsforbindelsen

Transmissionsrettighederne bliver administreret i et samarbejde mellem JAO og de tyske TSO’er (TenneT TSO GmbH og 50 Hertz Transmission GmbH). Reglerne for transmissionsrettighederne er de fælles europæiske allokeringsregler, Harmonised Allocation Rules (HAR) og regler for nominering af PTR.