Høring af tillæg til tarifmetoden for ikke-beskyttede kunder

CONSULTATION - ENGLISH SUMMARY: This consultation is on the tariff methodology for non-protected emergency customers (Danish end customers). An English version will be available at a later date.

Tillæg til tarifmetoden kan læses via linket under dokumenter i høring

Energinet skal anmelde sine metoder for priser, betingelser og vilkår mv. for adgang til transmissionssystemet til Forsyningstilsynet.

Denne anmeldelse vedrører Energinets tarif for de ikke-beskyttede kunder, som var en del af Energinets samlede tarifmetodeanmeldelse af den 3. januar 2022, men som Forsyningstilsynet ikke godkendte ved afgørelsen af 12. maj 2022. Metodens formål er at sikre en mere omkostningsægte betaling blandt de ikke-beskyttede kunder i tilfælde af en nødforsyningshændelse.

Fristen for høringssvar er den 4. september 2022, evt. spørgsmål samt høringssvar bedes sendes til gastariffs@energinet.dk

Contact

SUBSCRIBE TO NEWS

Receive notifications directly by e-mail