Høring over tillæg til nødforsyningstarifmetoden

CONSULTATION - ENGLISH SUMMARY: This consultation is on the tariff methodology for non-protected emergency customers (Danish end customers). An English version will be available at a later date.

TILLÆG TIL NØDFORSYNINGSTARIFMETODEN KAN LÆSES VIA LINKET UNDER DOKUMENTER I HØRING

Energinet skal anmelde sine metoder for priser, betingelser og vilkår mv. for adgang til transmissionssystemet til Forsyningstilsynet.

Denne anmeldelse er et tillæg til Energinets gældende nødforsyningstarifmetode. Metodens formål er at sikre en mere omkostningsægte betaling blandt de ikke-beskyttede gaskunder i tilfælde af en nødforsyningshændelse.

Høringssvar bedes fremsendt til noedforsyning@energinet.dk med kopi til Elsebeth Normann Jensen, enj@energinet.dk senest mandag den 29. april 2024.

Contact

SUBSCRIBE TO NEWS

Receive notifications directly by e-mail